Forsiden < Arkiv (vises ikke) < Chaplaincy på norsk?

Chaplaincy på norsk?

Foto: Kristianne Marøy

Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner, tirsdag 25. oktober kl. 9.15-16.30 på Radiumhospitalet, Forskningsbyggets auditorium (Ullernchausseen 70, Oslo). Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo v/ Teologisk fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Se vedlagte pdf-fil for nærmere informasjon.