Forsiden < Arbeidsvilkår < Bolig < Boligordning i rekrutteringssvake områder

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Vík kyrkje på Island.

Ny tjenesteboligordning fra 2015. Gjelder i områder hvor bolig er nødvendig for å få søkere.