Forsiden < Bergen 2012

Bergen 2012

Presteforeningens 49. generalforsamling ble arrangert 19.-21. mars 2012 på Hotell Norge  i Bergen sentrum.

Gunnar Mindestrømmen ble valgt til leder for en ny periode.

Sentralstyret 2012-2015 bestod av:

Leder: Gunnar Mindestrømmen
Nestleder: Anne B. Skoglund

Medlemmer:
Ingvild Osberg
Kyrre Kolvik
Øyvind Taraldset Sørensen (LFU-Spekter)

Varamedlemmer:
Arild Steinsland
Lars Erlend Kielland
Anne Birgitte Bødtker Ruus (LFU-KA)

 

Dokumenter

Leders tale
Olav Fykse Tveits foredrag
Saksdokumenter
Protokoll fra GF 2012