Vi søker ny generalsekretær

Vår humørfylte, engasjerte og dyktige generalsekretær gjennom 15 år går etter eget ønske over i en spesialrådgiverstilling før pensjon. Vi søker hans etterfølger.

Stillingsannonse

Foreningen har som mål å kunne bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i tilknytning til den enkeltes arbeidsliv fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv, og i tilværelsen som pensjonist. Presteforeningen har 2200 medlemmer. Presteforeningen er medlem i hovedorganisasjonen Unio.

Vi søker ny

Generalsekretær

Vi søker etter en generalsekretær med initiativ, kreativitet og gjennomføringskraft.

Generalsekretæren vil ha en sentral lederrolle i endringsprosesser i organisasjonen og i utviklingen av tillitsvalgtopplæringen. Generalsekretæren er sentral i å utvikle Presteforeningens organisasjon og relasjoner til samarbeidspartnere.

Generalsekretæren har det overordnede administrative ansvaret for foreningens virksomhet, herunder saksforberedelse og oppfølging av vedtak i foreningens sentrale organer, økonomistyring og personalledelse. Stillingen krever god forståelse av forholdet mellom administrasjon og politisk ledelse.

I foreningens sekretariat er det 6 stillinger i tillegg til generalsekretær. Disse er organisert i en fagavdeling med fagsjef og en rådgiver, og en arbeidslivsavdeling med forhandlingssjef, advokat og rådgiver i ½ stilling. Fagsjef og forhandlingssjef inngår i ledergruppen. 1 ½ stilling er i stab under generalsekretær. Generalsekretæren leder og legger til rette for utvikling i sekretariatet. Presteforeningens leder og nestleder har kontor i samme lokaler som sekretariatet.

Vi søker etter en teolog med presteerfaring, og som har kompetanse innen strategisk arbeid, administrasjon og ledelse.  Erfaring som tillitsvalgt vil bli tillagt vekt.

Stillingen krever at man har gode samarbeidsevner.

Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke og i Den norske kirkes presteforening.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidssted er Oslo. En del reising må påregnes.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Pensjonsavtale i KLP.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt leder Martin Enstad, enstad@prest.no eller mob 996 24 959.

Søknadsfrist: 14.06.2020

Søknad med CV og attester sendes til pf@prest.no