Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.
Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.
For perioden 2021-2024 er dette Presteforeningens sentralstyre:

Faste medlemmer

Martin Enstad, leder

E-post
Mobil: 996 24 959

 • Styreleder
 • Hovedtillitsvalgt i rettssubjektet Den norske kirke
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk

Eldfrid-Marie Bakken, nestleder

E-post
Mobil: 930 33 641

 • Sentralt boligombud
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte, arbeidsmiljøutvalg og sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde Spekter

Ola Bakken, styremedlem

I permisjon. Se under Varamedlemmer for mer info.

 • Internasjonalt ansvarlig
 • 2. vara til nasjonalt kontaktmøte i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde stat

Ingvild Bjørnøy Lalim, styremedlem

E-post
Mobil: 906 79 797

 • Leder i PFs fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål
 • 1. vara til nasjonalt kontaktmøte i rDnk
 • Personlig vara for Martin Enstad til arbeidsmiljøutvalget i rDnk

Jon Arne Tandberg, styremedlem

E-post
Mobil: 970 35 282

 • Leder i PFs prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv
 • Medlem av nasjonalt kontaktmøte for rDnk
 • Personlig vara for Eldfrid-Marie Bakken til arbeidsmiljøutvalget i rDnk
 • Sentralstyrets kontaktperson for tariffområde Virke

Varamedlemmer

Anders Møller-Stray: Fung. vara for Ola Bakken i permisjonstiden.
E-post. Mobil: 990 45 646.

Margit Lovise Holte
Jorund Andersen