Rabatt på Nytt norsk kirkeblad

Nyinnmeldt i Presteforeningen? Da kan du få 40 % rabatt på Nytt norsk kirkeblad.

NNK er et folkekirkelig fagblad som kommer ut med seks papirutgaver i året. NNK henvender seg til prester, kirkelige ansatte og teologer, gir impulser til prekenarbeidet fra ulike vinkler, og setter faglig søkelys på dagsaktuelle spørsmål i kirke og samfunn.

Ordinært årsabonnement kr. 450,- (studentabonnement 350,-). Nye fagforeningsmedlemmer får nå 40 % rabatt!

Kontakt nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no vedrørende abonnement.

Kategorier

Medlemsfordeler

Emneknagger

Medlemsfordeler