Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Pensjonsordning i Den norske kirke (rettssubjektet)

Mange medlemmer lurer på hva som skjer med medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK) etter 31.12.2020.

Departementet godkjente at ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) får videreført pensjonsordning i SPK fram til og med 31.12.2022. Denne fristen er nå utsatt inntil videre, mens Kirkerådet avklarer pensjonsleverandør.

Et spørsmål om pensjonsleverandør – ikke pensjonsordning

Da Kirkemøtet meldte rettssubjektet Den norske kirke inn i arbeidsgiverorganisasjonen KA ble de bundet av KAs tariffavtaler. I hovedtariffavtalen for Den norske kirke er det klargjort at virksomhetene skal tilby ytelsesbasert pensjonsordning, på samme måte som i offentlig sektor. Arbeidsgivers behandling av pensjonssaken handler derfor ikke om pensjonsordningen som sådan, men om pensjonsleverandør.

Dette betyr at det i realiteten er et spørsmål om Kirkemøtet vil fortsette kundeforholdet til SPK eller bytte til KLP. Ifølge et sakspapir til Kirkerådets møte i januar 2020, har SPK signalisert at de gjerne viderefører kundeforholdet. Sakspapiret påpeker samtidig at Kirkerådet vil vurdere KLP som en mulig leverandør. KLP er leverandør til mange av de kirkelige fellesrådene.

SPK og KLP regnes som likeverdige leverandører av offentlig ytelsespensjon. Det finnes en overføringsavtale mellom SPK og KLP som sikrer at de ansatte får med seg all opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen beregnes. Presteforeningens foreløpige vurdering er derfor at det ikke vil være noe dramatikk i et eventuelt bytte fra SPK til KLP.

Kirkemøtet 2020 vedtok at:

1. Tilsette i Den norske kyrkja (rettssubjektet) skal framleis ha sikre arbeidsvilkår.

2. Kyrkjemøtet gjev Kyrkjerådet fullmakt til å velje pensjonsleverandør mellom dei som leverer pensjonsordning i medhald av tariffavtale.

Kategorier

Aktuelt Pensjon

Emneknagger

Pensjon