Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 3.0

Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 3.0

Ny søknadsprosedyre: Spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektor

Fagutvalg for prester i Helsesektoren (FAPH) har utarbeidet søknadsskjema for spesialistgodkjenning.
Dette tas i bruk fra og med høsten 2021, søknadsfrist 15.september, og alle som søker må fylle ut dette skjemaet.

Reglementet for å bli godkjent er det samme.

Søknadsskjema Spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektor