Forsiden < Arkiv (vises ikke) < Sjelesorgsymposium 29. og 30. mai 2017

Sjelesorgsymposium 29. og 30. mai 2017

Foto: Kristianne Marøy

29. og 30. mai 2017 er det tid for nytt sjelesorgsymposium. Som arrangører står Lars Johan Danbolt fra MF, Anne Hege Grung fra Det praktisk-teologiske seminar/TF og  Hans Stifoss-Hanssen fra VID/Diakonhjemmets høyskole. Årets tema er: SJELESORG PÅ TVERS og vil fokusere på at sjelesorg skjer på tvers av kulturelle og religiøse tilhørigheter som folk har i et lokalsamfunn.

Professor Hetty Zock fra Nederland er ekstern foreleser. Hun har jobbet mye med utdanning til interreligiøs caplaincy og betydningen av større grad av helsehjelp i lokalsamfunnet. Zocks tema er: «Pastoral care beyond the parish: The entrepeneur-pastor on the marketplace of healthcare.»

Konferansen vil finne sted på Hamar og mer informasjon kommer etterhvert.

Dokumenter

Hva er sjelesorg?