Forsiden < Arbeidsvilkår < Arbeidsvilkår < KAs hovedavtale – rettssubjektet Den norske kirke

KAs hovedavtale – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Avtalen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2017.

Dokumenter

Hovedavtale for KA - rettsubjektet Den norske kirke
Tilpasningsavtale til Hovedavtalen i KA og prolongering av lokale særavtaler
Protokoll