Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd) < Særavtaler KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Særavtaler KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Presteforeningen er part i særavtaler om arbeidstøy, reiseregulativ, for ledere og for kirkelige stillinger. Avtalene finnes på KAs hjemmesider her.