Forsiden < Arbeidsvilkår < Arbeidstid < Særavtaler KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Særavtaler KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Presteforeningen er part i særavtaler om arbeidstøy, reiseregulativ, for ledere og for kirkelige stillinger. Avtalene finnes på KAs hjemmesider her.