Reiseregulativet

Foto: Kristianne Marøy

For hele KAs tariffområde gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».
Tilsvarende gjelder for tjenestereiser utenlands. Begge regulativene er inntatt blant KAs særavtaler.

Et brev fra Kulturdepartementet, «Brev om presters reiser» fra 9.5.2016, viser hvordan disse reglene skal anvendes i presters arbeidshverdag (gjelder prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke). Bestemmelsene er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene og gjelder fra 1.5.2016.
For øvrig vises det til KAs veiledning til Reiseregulativet som du finner her.

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Avtalen har virkning fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017.

Dokumenter

Bestemmelser om presters reiser