Forsiden < Arbeidsvilkår < Personalreglement < Personalreglement for prester

Personalreglement for prester

Her finner du personalreglementet for prester som ble vedtatt på Kirkemøtet i 2016.