Forsiden < Arbeidsvilkår < Veiledninger

Veiledninger

Tips og råd til studenter om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Presteforeningen gir deg veiledning om hva som er lurt å avklare med[...]
Les mer

Veiledning vedrørende reisebestemmelser i rettssubjektet Den norske kirke

Reglene innebærer at reisen mellom hjem og kontor er den tilsattes egen utgift. Reisen til alle andre arbeidssteder dekkes, fratrukket avstanden[...]
Les mer

Foreldrepermisjon

Reglene som berører ulike spørsmål om foreldrepermisjon, finnes blant annet i tariffavtalene, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven[...]
Les mer

Arbeidsavtalen

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver er forpliktet til å utforme et utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakeren[...]
Les mer

Lover

Oversikt over lover som regulerer presters arbeidsvilkår og yrkesutøvelse. Lenkene fører til LovData – den offisielle nettsiden for publikasjon[...]
Les mer

Pensjonistveiledning

Mange spørsmål reiser seg for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i kirken. Her samler vi PFs veiledning. Pensjonisters tjeneste I 2014[...]
Les mer

Ferie og feriepenger

Hvor mye ferie man har krav på? Når skal ferien avvikles? Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?   Ferie er lovregulert og bygger på[...]
Les mer