Forsiden < Ukategorisert

Ukategorisert

Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet.[...]
Les mer

Husleie for prester i 2017

Satsene for husleie for 2017 er nå fastsatt. Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenestebolig fra før 01.09.2015. Husleien skal være kr[...]
Les mer

Reisebestemmelser for prester

Reisebestemmelsene gjelder fra 1. mai 2016.
Les mer

Særavtale om rekrutteringstillegg

«Særavtale om bruk av rekrutteringstillegg ved tilsetting av prester i Den norske kirke» ble inngått 18. oktober 2012 og gjelder fra 1. januar[...]
Les mer