Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Les mer