Ny organisasjon?

Spesialutgave av InterCollegas og elektronisk undersøkelse. I begynnelsen av august vil Presteforeningen sende ut en spesialutgave av[...]
Les mer

GF 2018 – val av nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling og dermed også val av nytt sentralstyre. Nominasjonskomiteen ønskjer ein så open og god prosess som mogeleg[...]
Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Velkommen til Landskonferansen 2017. Jeg har gledet meg til disse dagene sammen med dere. Disse dagene skal vi sammen bli informert. Vi skal[...]
Les mer

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær og tilbud på preste T-skjorte

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere klær på en rettferdig måte. Måten de[...]
Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Forhandlingsutvalget for rettssubjektet Den norske kirke har den 8. og 9. juni reforhandlet seks særavtaler som ved virksomhetsoverdragelsen ble[...]
Les mer

Et slanket GF etter Generalforsamlingen i 2018?

Forslag om endring av Generalforsamlingens størrelse. Generalsekretær Ole-Johs. Huuse forklarer hvorfor: – Etter virksomhetsoverdragelsen må vi[...]
Les mer

Annika er historiens første kvinnelige brigadeprest

Annika Larsen (45) fra Skjeberg i Østfold skrev nylig historie ved å bli Norges første kvinnelige brigadeprest ved Brigade Nord. Men at Annika i[...]
Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta[...]
Les mer

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon.[...]
Les mer

Biskop Solveig Fiske på sykehusprestvisitas

– Jeg er på sykehusprestvisitas fordi jeg ønsker å ha et særlig fokus på denne tjenesten og dens betydning i sykehusene. Det er visitasdager i[...]
Les mer