Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

  I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets[...]
Les mer

Annika er historiens første kvinnelige brigadeprest

Annika Larsen (45) fra Skjeberg i Østfold skrev nylig historie ved å bli Norges første kvinnelige brigadeprest ved Brigade Nord. Men at Annika i[...]
Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta[...]
Les mer

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon.[...]
Les mer

Biskop Solveig Fiske på sykehusprestvisitas

– Jeg er på sykehusprestvisitas fordi jeg ønsker å ha et særlig fokus på denne tjenesten og dens betydning i sykehusene. Det er visitasdager i[...]
Les mer

Det konfesjonelle og det nasjonale – og det kirkelige

Hva er det å være Den norske kirke i 2017? I anledning jubileumsåret er det nærliggende å tenke at det er å være evangelisk-luthersk[...]
Les mer

Profesjonsetikk for prester 2017

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte 15.-16. mars 2017. Prosjektgruppe for etikk[...]
Les mer

Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) har utarbeidet et refleksjonsdokument om Presten og mediene. Dokumentet inneholder noen[...]
Les mer

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp tillitsforhold mellom aktører. Slik får man konstruktive dialoger i krevende saker[...]
Les mer

Presten som rekrutteringsagent

1. februar ble det åpnet for søknader til universiteter og høgskoler. Ungdommer skal velge fremtidsyrke. Selv for studenter som er aktive i en[...]
Les mer