Videre arbeid med ny organisasjon

Presteforeningens representantskap ønsker at arbeidet med å slå sammen Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund[...]
Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet.[...]
Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Kulturdepartementet har sendt ut et omfattende høringsnotat og forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Forslaget innebærer en[...]
Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og samtaler ved Institutt for sjelesorg. Presteyrket er både spennende og meningsfylt[...]
Les mer