Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Presteforeningens sentralstyre avga 10. mai 2017 høringsuttalelse til Kirkerådets høringsdokument Forslag til nye regler for valg av[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars 2017 om Kirkerådets høringsdokument om Ordning for utpeking av biskoper.[...]
Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Unio arrangerte sin inntektspolitiske konferanse mandag 6. mars. Dette var startskuddet for tariffoppgjørene i de ulike sektorene og med på å[...]
Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017 fast at det er åpnet for forsøk i jakten på framtidens kirkeordning. – Vi i[...]
Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet, avgitt av Presteforeningens sentralstyre 24.-15.1.2017.
Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har uttalt seg om Samisk kirkeråds høringsdokument om Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke.[...]
Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil spørsmålet om finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn bli[...]
Les mer

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, både å være leder for teologi – departementet eller som generalsekretær for en synode»[...]
Les mer

Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for PFs medlemmer i Den norske kirke er i mål  

Tirsdag kveld 29. november ble protokollen mellom KA, Presteforeningen og de andre arbeidstakerorganisasjonene undertegnet. Dette er et historisk[...]
Les mer

PF på nrk.no og Dagsrevyen om konsekvenser av forslag til statsbudsjett

Konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er lengre ventetid på begravelser og færre prester, sier PFs leder Martin Enstad og fung.[...]
Les mer