Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet.[...]
Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Kulturdepartementet har sendt ut et omfattende høringsnotat og forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Forslaget innebærer en[...]
Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Presteforeningens leder, Martin Enstad, gleder seg over fortsatt lovfesting av prestetjeneste i alle sokn, når Kulturdepartementet nå har sendt[...]
Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Presteforeningens sentralstyre avga 25.september 2017 høringsuttalelse om Bispemøtets vigslingsforberedende program «Veien til vigslet[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Presteforeningens sentralstyre avga 10. mai 2017 høringsuttalelse til Kirkerådets høringsdokument Forslag til nye regler for valg av[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars 2017 om Kirkerådets høringsdokument om Ordning for utpeking av biskoper.[...]
Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Unio arrangerte sin inntektspolitiske konferanse mandag 6. mars. Dette var startskuddet for tariffoppgjørene i de ulike sektorene og med på å[...]
Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017 fast at det er åpnet for forsøk i jakten på framtidens kirkeordning. – Vi i[...]
Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet, avgitt av Presteforeningens sentralstyre 24.-15.1.2017.
Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har uttalt seg om Samisk kirkeråds høringsdokument om Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke.[...]
Les mer