Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid < Sentrale dokumenter

Sentrale dokumenter

Inter Collegas 2017 Temahefte: Ny organisasjon?

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte 15.-16. mars 2017. Prosjektgruppe for etikk[...]
Les mer

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening Vedtatt på Generalforsamlingen 2006, endret på Generalforsamlingen 2009, 2012og 2015. § 1 Navn og[...]
Les mer

Strategi- og handlingsplan 2016-2018

Vedtatt av representantskapet etter generalforsamlingen 2015.
Les mer

Verdidokument 2015-2018

Vedtatt på Presteforeningens generalforsamling 2015 Veivalg og verdier Overordnet og forpliktende uttalelse fra Presteforeningens generalforsamling[...]
Les mer

Ledere som medlemmer

Presteforeningen vil ivareta interessene til alle prester i Den norske kirke, også biskoper, proster og andre prester i ledende stillinger.[...]
Les mer