Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid < Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Høring: Liturgisk musikk

Les mer

Høring: Arbeidsgiverspørsmål

Les mer

Høring: Videreføring av Lærenemnda

Les mer

Høring: Kirkemøtets budsjettreglement

Les mer

Høring: Nyorganisering av Det praktisk-teologiske seminar

Les mer

Høring: Tilskudd til trossamfunn

Les mer

Høring: Rekrutterende tjenesteboliger

Les mer

Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning

Les mer

Høring: Staten og Dnk – et tydelig skille

Les mer