Fagutvalgene

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i[...]
Les mer

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Den norske kirkes presteforening (PF) sitt faglige organ for PF sine medlemmer blant prester ansatt i[...]
Les mer

Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen (FAPK) er et organ for fengselsprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. Fagutvalg for prester i[...]
Les mer

Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

FAKL er Presteforeningens organ i kjønns- og likestillingsspørsmål. Det skal fremme arbeidet for en aktiv kjønns- og likestillingspolitikk for[...]
Les mer

Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de[...]
Les mer

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke.[...]
Les mer