Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid

Organisasjonsarbeid

Underkategorier

Tillitsvalgte

Presteforeningens er organisert med faglag og prostilag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine[...]
Se hele kategorien

Fagutvalgene

Flere faggrupper innenfor Presteforeningen har egne fagutvalg. Faglagene for proster oppnevner medlemmer til fagutvalg for proster, mens[...]
Se hele kategorien

Sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet[...]
Se hele kategorien

Høringsuttalelser

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.
Se hele kategorien

Aktuelt

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til[...]
Les mer

Et slanket GF etter Generalforsamlingen i 2018?

Forslag om endring av Generalforsamlingens størrelse. Generalsekretær Ole-Johs. Huuse forklarer hvorfor: – Etter virksomhetsoverdragelsen må vi[...]
Les mer

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets arbeid[...]
Les mer

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon.[...]
Les mer