Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid

Organisasjonsarbeid

Underkategorier

Sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet[...]
Se hele kategorien

Tillitsvalgte

Presteforeningens er organisert med faglag og prostilag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine[...]
Se hele kategorien

Fagutvalgene

Flere faggrupper innenfor Presteforeningen har egne fagutvalg. Faglagene for proster oppnevner medlemmer til fagutvalg for proster, mens[...]
Se hele kategorien

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.
Se hele kategorien

Høringsuttalelser

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Generalforsamling 2018 Gardermoen

Les mer

Forslag til lovendringer 2018

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Les mer