Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid

Organisasjonsarbeid

Underkategorier

Tillitsvalgte

Presteforeningens er organisert med faglag og prostilag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine[...]
Se hele kategorien

Fagutvalgene

Flere faggrupper innenfor Presteforeningen har egne fagutvalg. Faglagene for proster oppnevner medlemmer til fagutvalg for proster, mens[...]
Se hele kategorien

Sentrale dokumenter

Presteforeningens lover er grunnlaget for foreningens arbeid. Generalforsamlingen vedtar et verdidokument for treårsperioden, og representantskapet[...]
Se hele kategorien

Høringsuttalelser

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke[...]
Se hele kategorien

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.
Se hele kategorien

Aktuelt

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

  I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets[...]
Les mer

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon.[...]
Les mer

Unio kommenterer Statsbudsjettet

I forhold til kirkebudsjettet krever Unio at Den norske kirke får full mulighet til å drive videre på samme nivå etter virksomhetsoverdragelsen[...]
Les mer

Første krav levert

I dag, 4. oktober, klokka 16.00 ble Presteforeningens første krav til før-forhandlingene i KA levert. Det er en viktig prosess som pågår nå[...]
Les mer