Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Les mer

Frister for melding av saker til Generalforsamlingen 2018

Les mer

Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Les mer

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

Les mer

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Les mer

Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Les mer