Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var[...]
Les mer

Ny organisasjon?

Spesialutgave av InterCollegas og elektronisk undersøkelse. I begynnelsen av august vil Presteforeningen sende ut en spesialutgave av[...]
Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Tirsdag 20.juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl.[...]
Les mer

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær og tilbud på preste T-skjorte

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere klær på en rettferdig måte. Måten de[...]
Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Forhandlingsutvalget for rettssubjektet Den norske kirke har den 8. og 9. juni reforhandlet seks særavtaler som ved virksomhetsoverdragelsen ble[...]
Les mer

En organisasjon i utvikling – om endringer i Presteforeningen

Om to uker møtes drøyt 70 sentrale tillitsvalgte i Presteforeningen til Landskonferanse på Gardemoen. Dette er den største samlingen av[...]
Les mer

Et slanket GF etter Generalforsamlingen i 2018?

Forslag om endring av Generalforsamlingens størrelse. Generalsekretær Ole-Johs. Huuse forklarer hvorfor: – Etter virksomhetsoverdragelsen må vi[...]
Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Kirken har med større selvstendighet fått en utfordring: Hvordan skal kirken få midlene til å strekke til? Og en mulighet – til å gå[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Presteforeningens sentralstyre avga 10. mai 2017 høringsuttalelse til Kirkerådets høringsdokument Forslag til nye regler for valg av[...]
Les mer

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets arbeid[...]
Les mer