Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Teologidagene 2018 – Frelse nå

Les mer

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Les mer

Forslag til lovendringer 2018

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Husk AKS-innmelding av lokalt studiearbeid

Les mer