Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var[...]
Les mer

Ny organisasjon?

Spesialutgave av InterCollegas og elektronisk undersøkelse. I begynnelsen av august vil Presteforeningen sende ut en spesialutgave av[...]
Les mer

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til[...]
Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Tirsdag 20.juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl.[...]
Les mer

GF 2018 – val av nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling og dermed også val av nytt sentralstyre. Nominasjonskomiteen ønskjer ein så open og god prosess som mogeleg[...]
Les mer

Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske Kirke

Her finner du informasjon om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke.
Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Forhandlingsutvalget for rettssubjektet Den norske kirke har den 8. og 9. juni reforhandlet seks særavtaler som ved virksomhetsoverdragelsen ble[...]
Les mer

En organisasjon i utvikling – om endringer i Presteforeningen

Om to uker møtes drøyt 70 sentrale tillitsvalgte i Presteforeningen til Landskonferanse på Gardemoen. Dette er den største samlingen av[...]
Les mer

Et slanket GF etter Generalforsamlingen i 2018?

Forslag om endring av Generalforsamlingens størrelse. Generalsekretær Ole-Johs. Huuse forklarer hvorfor: – Etter virksomhetsoverdragelsen må vi[...]
Les mer

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets arbeid[...]
Les mer