Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

  I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets[...]
Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs[...]
Les mer

Presten og boligen

Tirsdag 7. mars arrangerte Presteforeningen boligkonferanse i samarbeid med Opplysningsvesenets fond (OVF). Rundt 50 personer, som på ulike måter[...]
Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Unio arrangerte sin inntektspolitiske konferanse mandag 6. mars. Dette var startskuddet for tariffoppgjørene i de ulike sektorene og med på å[...]
Les mer

Unio ute med nytt nettmagasin

I første utgave retter magasinet søkelyset blant annet på forskning og behovet for ikke-kommersiell forskning, samt at spørsmålet om hva et[...]
Les mer

Refusjon utgifter

Her finner du skjema for utlegg av utgifter.
Les mer

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp tillitsforhold mellom aktører. Slik får man konstruktive dialoger i krevende saker[...]
Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017 fast at det er åpnet for forsøk i jakten på framtidens kirkeordning. – Vi i[...]
Les mer

Unios innspill til regjeringen Solberg

«Unio krever at prestetjenesten videreføres på dagens nivå. Dette krever at det bevilges omstillingsmidler på 35 mill. kroner og[...]
Les mer

Konstituering av sentralt arbeidsmiljøutvalg

Fredag 20. januar ble det første møte for det nye arbeidsmiljøutvalget,( AMU) i rettssubjektet Den norske kirke avholdt. Møtets hovedsaker var[...]
Les mer