Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Generalforsamling 2018 Gardermoen

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Forslag til lovendringer 2018

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Les mer

Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Les mer

Frister for melding av saker til Generalforsamlingen 2018

Les mer

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

Les mer