Forsiden < Fag og profesjon < Profesjonsetikk

Profesjonsetikk

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og refleksjonsdokumentet «Presten og mediene».[...]
Les mer

Profesjonsetikk for prester

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte 15.-16. mars 2017. Prosjektgruppe for etikk[...]
Les mer

Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) har utarbeidet et refleksjonsdokument om Presten og mediene. Dokumentet inneholder noen[...]
Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år? Er disse samtalene sjelesorg? Gjelder taushetsplikten slik den defineres i[...]
Les mer

NoU 2016:13 «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet»

Samvittighetsutvalget leverte 6.september 2016 sin NoU «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet» til arbeidsminister Anniken Hauglie. Utredningen finner[...]
Les mer

Nyformulering av profesjonsetikken

Presteforeningen inviteres til samtale om nyformulering av profesjonsetikken. De yrkesetiske retningslinjene fra 2003 var modne for revisjon, og i[...]
Les mer

Taushetsplikt og avvergeplikt

Det er på høy tid å avklare forholdet mellom taushetsplikt og avvergeplikt. Kjartan Leer-Salvesen leverer et viktig bidrag med avhandlingen[...]
Les mer