Forsiden < Fag og profesjon < Konferanser og seminar

Konferanser og seminar

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og fagforeningene Presteforeningen og[...]
Les mer

Feeling Felt – sjelesorgskonferanse i Finland, 23. til 28. august, 2017

Presteforeningen er medlem i European Council for Pastoral Care and Counselling ECPCC. Vår representant i ECPCC er instituttprest ved institutt for[...]
Les mer