Forsiden < Fag og profesjon < Konferanser og seminar

Konferanser og seminar

Novemberkonferansen 2017 – Kirkelig ressurssenter 30. nov til 1. des

«‘Det skjelvande liv eg har fått’ – om sårbarhet som livsvilkår, risiko og mulighet» er overskriften over årets[...]
Les mer

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og fagforeningene Presteforeningen og[...]
Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Norsk Selskap for Kirkerett arrangerer seminar om framtidig finansiering for Den norske kirke og andre trossamfunn. Dette er en aktuell tematikk i[...]
Les mer

Konsultasjon 20. september: Liturgiske ordninger ved dødfødsel

Bispemøtet inviterer i samarbeid med prestetjenesten ved St. Olavs hospital til en konsultasjon om liturgiske ordninger ved dødfødsel.[...]
Les mer

Feeling Felt – sjelesorgskonferanse i Finland, 23. til 28. august, 2017

Presteforeningen er medlem i European Council for Pastoral Care and Counselling ECPCC. Vår representant i ECPCC er instituttprest ved institutt for[...]
Les mer