Forsiden < Fag og profesjon < Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Den norske kirkes presteforening[...]
Les mer

Mastergradene

I 2008 ble det opprettet to mastergrader som er særlig aktuelle for presters kompetanseutvikling: Erfaringsbasert master i praktisk teologi og[...]
Les mer

Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Reglement for godkjenning Vedtatt i Presteforeningens Sentralstyre 10-12.5.2016. For å bli godkjent spesialist som prest innen helse- og[...]
Les mer

Arbeidsveilederutdanning

Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning har godkjent to utdanninger som starter opp til høsten. Teologisk fakultet/PTS og MF arrangerer hver sin[...]
Les mer

Frie internasjonale stipend

Hvert år utlyser presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000,- (maks. støttebeløp per stipendiat[...]
Les mer

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive[...]
Les mer

Konferansestipend

Reis på konferanse! Presteforeningen gir støtte til deltakere på utvalgte konferanser og seminarer.  Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som[...]
Les mer

Studiestøtte fra AKS

Lokallag i PF kan søke støtte til studiearbeid i inn- og utland gjennom Akademisk Studieforbund (AKS). AKS er et studieforbund for[...]
Les mer

Etterutdanning i 2017?

15. september er det søknadsfrist for fire etterutdanningskurs. I samarbeid med Feltprestkorpset, Haraldsplass diakonale sykehus og Lovisenberg[...]
Les mer

Utlysninger videreutdanning

Hvert semester lyses det ut videreutdanningskurs på masternivå beregnet primært på prester. Søknadsfrist er henholdsvis 15. mars og 15.[...]
Les mer