Seminarrapporter

Novemberkonferansen 2016: Makt til å forandre

Det er blitt en tradisjon at Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep arrangerer konferanse i sitt fagfelt hvert år i november. I år[...]
Les mer

Konferanse for europeiske presteforeninger

Gjennom KEP – Konferansen av europeiske presteforeninger, holder PF kontakt med kolleger i Europa. Hvert tredje år siden 1983 har representanter[...]
Les mer

Rapport fra fagdager for prester i helsesektoren

Fagutvalget for prester i helsesektoren arrangerte i månedsskiftet oktober-november fagdager for prester i helsesektoren på Granavollen. Den[...]
Les mer

Viktig konferanse om livssynstjenesten i offentlige institusjoner

Tros- og livssynspolitikken er i støpeskjeen. Det var derfor stor interesse for konferansen «Chaplaincy på norsk» – om religions[...]
Les mer

Seminar: Luther, jødene og antisemittismen

I boka «Reformasjon nå» er det oversatt et utdrag av Martin Luthers skrift «Om jødene og deres løgner». Det inngår i[...]
Les mer

Regjeringens arbeid med helhetlig tros- og livssynspolitikk

Tros- og livssynspolitisk seminar 12. september 2016 Regjeringen har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og[...]
Les mer

Nordisk veilederkonferanse

Marit Isaksen Espedalen refererer fra nordisk veilederkonferanse i København – 14.-17. juni 2016   Nordisk ABV-konferanse – for fyrste[...]
Les mer

Seminarrapport: Folkekirken og folkets kirker

14. og 15. april 2016 arrangerte Menighetsfakultet og KA konferansen «Folkekirken og folkets kirker». Konferansens hovedspørsmål var: Hvordan[...]
Les mer

Konferanserapport: «Kirken» på reformasjonstiden

Begrepet «kirke» speiler det teologiske mangfoldet på reformasjonstiden, og det ligger under etableringen av de mange forskjellige[...]
Les mer

Konferanserapport: To av tre gudstjenester uten prest på Færøyene.

Det er ikke prestemangel som er årsaken. Heller ikke at prestedekningen på Færøyene er for liten. Hver søndag holder de ca. 25 prestene på[...]
Les mer