Forsiden < Fag og profesjon < Inter Collegas på nett < Oppgaver og avhandlinger

Oppgaver og avhandlinger

Essaykonkurranse: Luther som utfordring og ressurs i dagens folkekirke

Har reformasjonsåret gitt deg nye tanker om hvordan den lutherske arven kan inspirere i dag? Kunne du tenke deg å dele dine refleksjoner? Med[...]
Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Høsten 2013 leverte sogneprest i Tønsberg, Yngve J. Sagedal, sin masteroppgave ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Oppgavens overskrift var[...]
Les mer

Masteroppgave: Arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke 1988-2011

Oppgaven er et samtidshistorisk dokument som søker å dokumentere og beskrive etablering, faglighet og drift av arbeidsveiledning (ABV) i kirken fra[...]
Les mer

Masteroppgave: Relasjoner i forandring.

Hvordan kan den psykologiske teorien om tilknytning bidra til å forstå åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Dette[...]
Les mer

Masteroppgave: Veien tilbake til livet

Ellen Langlete Haga er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Om sin masteroppgave skriver hun følgende: «I forbindelse med gjennomføringen av[...]
Les mer

Ny doktorgrad: Kjønn i himmelen?

Åste Dokka er seniorrådgiver i Bispemøtet og for mange også kjent som spaltist i Vårt Land. Fredag 30.september forsvarte hun sin avhandling for[...]
Les mer

Menn i mellom

Master i klinisk sjelesorg (30 ECTS), Det teologiske menighetsfakultet, våren 2015 skrevet av B. Lennart Persson: Menn imellom: En kvalitativ studie[...]
Les mer

Ny doktorgrad: Å arbeide med døden

9. september disputerte sykehusprest ved Stavanger universitetssykehus, Kjetil Moen, for sin doktorgradsavhandling ved Institutt for helsefag ved Det[...]
Les mer

Om demens og tro

«Så ta da mine hender og før meg frem»er 
et prosjekt knyttet til Olavsstipendet fra 2009. Her skriver Anne Jørstad skriver om hvordan[...]
Les mer

Master: Økumeniske tendenser i Zinzendorfs teologi

I samtiden kan det av og til virke som om økuemenikk er et helt nytt begrep i den verdensvide kirke. Dette er ikke tilfelle. I europeisk tradisjon[...]
Les mer