Forsiden < Fag og profesjon < Inter Collegas på nett < Oppgaver og avhandlinger

Oppgaver og avhandlinger

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Hvorfor innførte De førstefødte egen sakramentforvaltning og hvordan reagerte Den norske kirke på det? Hvorfor reagerte Lyngen-retningen på[...]
Les mer

Mastergrad: Prester i møte med mennesker med nyåndelige erfaringer

Høsten 2013 leverte sogneprest i Tønsberg, Yngve J. Sagedal, sin masteroppgave ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Oppgavens overskrift var[...]
Les mer

Masteroppgave: Arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke 1988-2011

Oppgaven er et samtidshistorisk dokument som søker å dokumentere og beskrive etablering, faglighet og drift av arbeidsveiledning (ABV) i kirken fra[...]
Les mer

Masteroppgave: Relasjoner i forandring.

Hvordan kan den psykologiske teorien om tilknytning bidra til å forstå åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Dette[...]
Les mer

Masteroppgave: Veien tilbake til livet

Ellen Langlete Haga er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Om sin masteroppgave skriver hun følgende: «I forbindelse med gjennomføringen av[...]
Les mer

Ny doktorgrad: Kjønn i himmelen?

Åste Dokka er seniorrådgiver i Bispemøtet og for mange også kjent som spaltist i Vårt Land. Fredag 30.september forsvarte hun sin avhandling for[...]
Les mer

Menn i mellom

Master i klinisk sjelesorg (30 ECTS), Det teologiske menighetsfakultet, våren 2015 skrevet av B. Lennart Persson: Menn imellom: En kvalitativ studie[...]
Les mer

Ny doktorgrad: Å arbeide med døden

9. september disputerte sykehusprest ved Stavanger universitetssykehus, Kjetil Moen, for sin doktorgradsavhandling ved Institutt for helsefag ved Det[...]
Les mer

Om demens og tro

«Så ta da mine hender og før meg frem»er 
et prosjekt knyttet til Olavsstipendet fra 2009. Her skriver Anne Jørstad skriver om hvordan[...]
Les mer

Master: Økumeniske tendenser i Zinzendorfs teologi

I samtiden kan det av og til virke som om økuemenikk er et helt nytt begrep i den verdensvide kirke. Dette er ikke tilfelle. I europeisk tradisjon[...]
Les mer