Bokomtaler

Bokomtale: Relevant reformasjon

Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Christian Anton Smedshaug (red.): Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge?, Verbum[...]
Les mer

Bibelen i Norge – et kritisk blikk på en jubileumsbok

I anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum har selskapets bokforlag Verbum utgitt Dag Kulleruds bok Bibelen: Boken som formet vår kultur (Verbum[...]
Les mer

Teologiske tidsskrifter gratis på nett

Stadig flere tidsskrifter blir tilgjengelige på internett i såkalt Open access. Det gjelder også teologiske tidsskrifter. Fra 2017 er Teologisk[...]
Les mer

Å utforma og ta i bruk eit nytt kyrkjespråk

Bokmelding av Per Halse sin biografi: «Peter Hognestad. Språkstrid og heilag fred.» Det Norske Samlaget 2016. Av Stein Ødegård, sokneprest på[...]
Les mer

Bokanmeldelse: Mellom gammelt og nytt – Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet

Ved Frode Wigum, seniorprest i Nord-Hålogaland bispedømme Gjennom mine snart 30 års tid som prest i Den norske kirke, hele tiden i en nordnorsk[...]
Les mer

Bokomtale: Beskytt øyeblikket mitt

Torsdag 13. oktober ble boka «Beskytt øyeblikket mitt. Kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna» lansert på Høyskolen Diakonova. Boka[...]
Les mer

Ny bok om sosiale medier og kriser

Hvordan har sosiale medier så langt vært brukt ved kriser? Hvordan kan og bør de sosiale mediene brukes? Dette har beredskapsleder i[...]
Les mer

Å fullføre et liv – boklansering NB! Nytt tidspunkt

Boka Å fullføre et liv  skrevet av Astrid Rønsen og Rita Jakobsen blir lansert tirsdag 25. oktober kl. 14.00-16.00. Anne Grosvold leder[...]
Les mer

Reformasjon nå

Nå er den her, boka om «Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke» som 800 prester neste år skal studere og samtale over. Sammen med[...]
Les mer

Bokomtaler: Kort og godt om reformasjonen

Nytt på dansk om reformasjonens virkninger: Eksistensens reformasjonsserie Hvilke virkninger har reformasjonen hatt på våre liv, på samfunnet og[...]
Les mer