Forsiden < Fag og profesjon

Fag og profesjon

Underkategorier

Inter Collegas på nett

Fagsidene fra Inter Collegas finnes her på nett i en kontinuerlig oppdatert og utvidet utgave. Dette er et forum der prester kan dele fagartikler[...]
Se hele kategorien

Veiledning

Veiledning bør være en naturlig og integrert del av arbeidsforholdet for mennesker som arbeider i relasjon til mennesker, og kan også være et[...]
Se hele kategorien

Kompetanseutvikling

PF arbeider for et godt etter- og videreutdanningstilbud til prestene. Ved ordinasjonen lover prester "i studium og bønn å trenge inn i de hellige[...]
Se hele kategorien

Konferanser og seminar

Informasjon om kurs og konferanser både i regi av PF og andre arrangører. Vi informerer gjerne om alle kurs og konferanser som har faglig relevans[...]
Se hele kategorien

Profesjonsetikk

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken - de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Seminarrapport: Reformasjonen i Danmark og Noreg

Fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerte et tverrfaglig seminar om reformasjonen i Danmark og Noreg på Lysebu 12.-13. september. Seminaret var et[...]
Les mer

Bokflom til reformasjonsjubileet

Boktrykkerkunsten var sterkt medvirkende til reformasjonen. Takket være den ble Martin Luthers og de andre reformatorenes tanker spredt raskt og[...]
Les mer

Bokomtale: Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. av Jon Olav Ryen dr. philos. sokneprest i[...]
Les mer

Novemberkonferansen 2017 – Kirkelig ressurssenter 30. nov til 1. des

«‘Det skjelvande liv eg har fått’ – om sårbarhet som livsvilkår, risiko og mulighet» er overskriften over årets[...]
Les mer