Forsiden < Fag og profesjon

Fag og profesjon

Underkategorier

Inter Collegas på nett

Fagsidene fra Inter Collegas finnes her på nett i en kontinuerlig oppdatert og utvidet utgave. Dette er et forum der prester kan dele fagartikler[...]
Se hele kategorien

Veiledning

Veiledning bør være en naturlig og integrert del av arbeidsforholdet for mennesker som arbeider i relasjon til mennesker, og kan også være et[...]
Se hele kategorien

Kompetanseutvikling

PF arbeider for et godt etter- og videreutdanningstilbud til prestene. Ved ordinasjonen lover prester "i studium og bønn å trenge inn i de hellige[...]
Se hele kategorien

Konferanser og seminar

Informasjon om kurs og konferanser både i regi av PF og andre arrangører. Vi informerer gjerne om alle kurs og konferanser som har faglig relevans[...]
Se hele kategorien

Profesjonsetikk

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken - de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

av fung. fagsjef Per Kristian Aschim Kirken har med større selvstendighet fått en utfordring: Hvordan skal kirken få midlene til å strekke til?[...]
Les mer

Schjelderupseminaret 2017: Genetiske dilemmaer

Schjelderupseminaret har blitt en fast tradisjon. Seminaret er et samarbeid mellom Hamar biskop, Nansenskolen og Sykehuset Innlandet. Årets seminar[...]
Les mer

Bibelen i Norge – et kritisk blikk på en jubileumsbok

I anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum har selskapets bokforlag Verbum utgitt Dag Kulleruds bok Bibelen: Boken som formet vår kultur (Verbum[...]
Les mer

Essaykonkurranse: Luther som utfordring og ressurs i dagens folkekirke

Har reformasjonsåret gitt deg nye tanker om hvordan den lutherske arven kan inspirere i dag? Kunne du tenke deg å dele dine refleksjoner? Med[...]
Les mer