Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Les mer

Kirkerettsseminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen 3. mai

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Les mer

Sjelesorgsymposium 29. og 30. mai 2017

Les mer