Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Sykehusprestene ved Sørlandet sykehus inviterer til nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7. – 9. juni 2017. Konferansen blir i Noas ark[...]
Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Det Nordiske Homiletikknettverket møtes annet hvert år. I den sammenheng arrangeres det Nordisk Homiletikkonferanse i København 24.-25. august[...]
Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Unio arrangerte sin inntektspolitiske konferanse mandag 6. mars. Dette var startskuddet for tariffoppgjørene i de ulike sektorene og med på å[...]
Les mer

Kirkerettsseminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen 3. mai

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen – hva reformene i 2012 og[...]
Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Klar for videreutdanning? Det lyses ut tre kurs med søknadsfrist 15. mars 2017. Kursene inngår i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi (TF[...]
Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Våren 2017 lyser vi ut konferansestipender med forslagsfrist 15. februar for deltakelse på følgende seminarer / konferanser: Å være luthersk[...]
Les mer

God jul og godt nyttår!

Presteforeningen vil med dette ønske alle sine medlemmer en velsignet julehøytid og et godt nyttår. Sekretariatet holder stengt fra 23. desember[...]
Les mer

Makt til å forandre

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har gleden av å invitere til 20-årsjubileumskonferanse 24. og 25. november. MAKT TIL Å[...]
Les mer

Sjelesorgsymposium 29. og 30. mai 2017

29. og 30. mai 2017 er det tid for nytt sjelesorgsymposium. Som arrangører står Lars Johan Danbolt fra MF, Anne Hege Grung fra Det[...]
Les mer

Chaplaincy på norsk?

Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner, tirsdag 25. oktober kl. 9.15-16.30 på Radiumhospitalet, Forskningsbyggets[...]
Les mer