Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Virke

Tariffområde Virke

Hovedavtale/parallellavtale Virke 2014-2017

Les mer

Landsoverenskomst høyskoler

Les mer

Landsoverenskomst helse og sosial m.v.

Les mer

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Les mer

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Les mer

Landsoverenskomst for utdanning

Les mer

Landsoverenskomst for virksomheter

Les mer

Riksmeglerens møtebok for 2016-2108

Nye landsoverenskomster vil snart bli lagt ut. Foreløpig er det «Riksmeglerens møtebok» som  gjelder for kommende periode.
Les mer