Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Stat < Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok

Personalhåndboka inneholder blant annet en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om[...]
Les mer