Hovedtariffavtale i staten

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Det er nå to hovedtariffavtaler i[...]
Les mer