Hovedtariffavtale i staten 1. mai 2016 – 30. april 2018

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. I mekling ble staten på den ene siden og LO, YS og Unio[...]
Les mer