Hovedavtale

Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.    
Les mer