Hovedavtale

Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Avtalen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2019.  
Les mer