Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak[...]
Les mer

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed. Avtalen er følger statens «Særavtale om godtgjørelse[...]
Les mer

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Endringsavtalen inneholder bestemmelser om flyttegodtgjørelse, og mulige virkemidler som partene kan bli enige om å bruke ved endring av[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer

Gammel arbeidstidsavtale

Arbeidstidsavtalen gir rammer for presters arbeidstid og fritid. Avtalen gjelder alle i prestestilling i bispedømmene, med mindre stillingen regnes[...]
Les mer

Gammel lederavtale

Lederavtalen skal sikre forutsigbar fritid for proster og prester i særlig uavhengig eller ledende stilling. Avtalen er inngått samtidig med[...]
Les mer

Vikaravtalen

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Felles veiledning til arbeidstidsavtalene

Partene har utarbeidet en felles veiledning til  arbeidstidsavtalen,  lederavtalen og vikaravtalen av 24.9.2015. Veiledningen er justert[...]
Les mer

Reiseregulativet

For bispedømmerådsansatte prester gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».[...]
Les mer

Reiseregulativ utland

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Avtalen har virkning fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017.
Les mer