Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde kommune

Tariffområde kommune

Hovedavtale KS

Hovedavtalen i KS er prolongert frem til 31.12.2017.
Les mer

Hovedtariffavtalen i KS

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår i virksomheten. Hovedtariffavtalen i KS 01.05.2016-30.04.2018
Les mer