Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA < Rettssubjektet Den norske kirke

Rettssubjektet Den norske kirke

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer