Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA < Hovedavtaler og hovedtariffavtaler

Hovedavtaler og hovedtariffavtaler

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Tirsdag 20.juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl.[...]
Les mer

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016-2018 fremforhandlet for[...]
Les mer

KAs hovedavtale – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Avtalen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2017.
Les mer

Hovedavtale KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hovedavtalen for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Hovedtariffavtale KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016-2018 for KAs tariffområde[...]
Les mer

Særavtaler KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Presteforeningen er part i særavtaler om arbeidstøy, reiseregulativ, for ledere og for kirkelige stillinger. Etter tariffforhandlingene har det[...]
Les mer

Ny tariffavtale for organisasjoner

Den 19. april undertegnet Presteforeningen en protokoll med KA etter forhandlinger om en ny organisasjonsavtale. Under forutsetning av at KA blir[...]
Les mer

Protokoll i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen

Forhandlinger om hovedavtale, hovedtariffavtalen og særavtaler i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra staten til rettssubjektet Den norske[...]
Les mer