Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA < Hovedavtaler og hovedtariffavtaler

Hovedavtaler og hovedtariffavtaler

KAs hovedavtale – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Avtalen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2017.
Les mer

Hovedavtale KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hovedavtalen for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016- 30.4.2018 fremforhandlet for[...]
Les mer

Hovedtariffavtale KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016-2018 for KAs tariffområde[...]
Les mer