Bolig

Husleie for prester i 2017

Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Les mer

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer

Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv. før boplikten ble opphevet.

Les mer