Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak[...]
Les mer

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed. Avtalen er følger statens «Særavtale om godtgjørelse[...]
Les mer

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Endringsavtalen inneholder bestemmelser om flyttegodtgjørelse, og mulige virkemidler som partene kan bli enige om å bruke ved endring av[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer

Arbeidstidsavtalen

Arbeidstidsavtalen gir rammer for presters arbeidstid og fritid. Avtalen gjelder alle i prestestilling i bispedømmene, med mindre stillingen regnes[...]
Les mer

Lederavtalen

Lederavtalen skal sikre forutsigbar fritid for proster og prester i særlig uavhengig eller ledende stilling. Avtalen er inngått samtidig med[...]
Les mer

Vikaravtalen

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Felles veiledning til arbeidstidsavtalene

Partene har utarbeidet en felles veiledning til  arbeidstidsavtalen,  lederavtalen og vikaravtalen av 24.9.2015. Veiledningen er justert[...]
Les mer

Reiseregulativet

For bispedømmerådsansatte prester gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».[...]
Les mer