Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer

Arbeidstidsavtalen

Arbeidstidsavtalen gir rammer for presters arbeidstid og fritid. Avtalen gjelder alle i prestestilling i bispedømmene, med mindre stillingen regnes[...]
Les mer

Lederavtalen

Lederavtalen skal sikre forutsigbar fritid for proster og prester i særlig uavhengig eller ledende stilling. Avtalen er inngått samtidig med[...]
Les mer

Vikaravtalen

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Felles veiledning til arbeidstidsavtalene

Partene har utarbeidet en felles veiledning til  arbeidstidsavtalen,  lederavtalen og vikaravtalen av 24.9.2015. Veiledningen er justert[...]
Les mer

Reiseregulativet

For bispedømmerådsansatte prester gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».[...]
Les mer

Reiseregulativ utland

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Avtalen har virkning fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017.
Les mer

Særavtale om kostgodtgjørelse

Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.
Les mer

Særavtale om rekrutteringstillegg

«Særavtale om bruk av rekrutteringstillegg ved tilsetting av prester i Den norske kirke» ble inngått 18. oktober 2012 og gjelder fra 1. januar[...]
Les mer

Personalreglement for prester

Her følger personalreglementet for prester som ble vedtatt på Kirkemøtet i 2016.
Les mer