Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs[...]
Les mer

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Det var et historisk øyeblikk da avtalene, som viser at medlemmene i Presteforeningen har skiftet arbeidsgiver,  tirsdag 3. januar 2017 ble[...]
Les mer

Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske Kirke

Her finner du informasjon om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke.
Les mer