Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Underkategorier

Aktuelt

Særavtaler KA – utenfor rettssubjektet Den norske kirke

Presteforeningen er part i særavtaler om arbeidstøy, reiseregulativ, for ledere og for kirkelige stillinger. Avtalene finnes på KAs[...]
Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hovedavtalen for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016-2018 for KAs tariffområde[...]
Les mer

Tjenesteordninger

Tjenesteordningene regulerer presters tjeneste i Den norske kirke. Tjenesteordningene er fastsatt av Kongen. Ordningene utfyller hverandre, slik at[...]
Les mer