Personalreglement for prester

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Les mer

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Les mer

Felles veiledning til arbeidstidsavtalene

Les mer