Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016- 30.4.2018 fremforhandlet for[...]
Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten, skal bestemmelsene i § 12 Beredskap i den forrige arbeidstidsavtalen følges. Les[...]
Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten skal bestemmelsen i § 6 i den forrige lederavtalen følges.  Les bestemmelsene i den[...]
Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det nå inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Som bestemt i lederavtalen § 3 er det nå inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om avspasering for de som[...]
Les mer

Reiseregulativet

For hele KAs tariffområde gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».[...]
Les mer

Flyttegodtgjørelse

Det ytes flyttegodtgjørelse for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke når flytting er nødvendig i forbindelse med overgang til annen stilling[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer

Vikaravtalen

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Personalreglement for prester

Her finner du personalreglementet for prester som ble vedtatt på Kirkemøtet i 2016.
Les mer