Forsiden < Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Underkategorier

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller 65 medlemmer.
Se hele kategorien

Veiledninger

PF veileder medlemmene i alt som gjelder arbeidsforholdet. På den ene siden er arbeidsforholdet regulert av lover, forskrifter og avtaler. På den[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA

KA er arbeidsgiverorganisjon for det nye rettssubjektet Den norske kirke og de kirkelige fellesrådene. De fleste medarbeidere i Den norske kirke som[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Virke

Hovedorganisasjonen Virke organiserer en rekke private organisasjoner og stiftelser innen helse, utdanning og kultur. Tariffbestemmelsene for disse[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Spekter

Spekter organiserer både tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper, en del[...]
Se hele kategorien

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det nå inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om[...]
Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og samtaler ved Institutt for sjelesorg. Presteyrket er både spennende og meningsfylt[...]
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var[...]
Les mer