Forsiden < Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Underkategorier

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller 65 medlemmer.
Se hele kategorien

Veiledninger

PF veileder medlemmene i alt som gjelder arbeidsforholdet. På den ene siden er arbeidsforholdet regulert av lover, forskrifter og avtaler. På den[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA

KA er arbeidsgiverorganisjon for det nye rettssubjektet Den norske kirke og de kirkelige fellesrådene. De fleste medarbeidere i Den norske kirke som[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Virke

Hovedorganisasjonen Virke organiserer en rekke private organisasjoner og stiftelser innen helse, utdanning og kultur. Tariffbestemmelsene for disse[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Spekter

Spekter organiserer både tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper, en del[...]
Se hele kategorien

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

  I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets[...]
Les mer

Presteforeningen støtter de streikende i Akasias barnehager

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til kampen for en anstendig pensjon og ivaretakelse av avtalte ordninger for de streikende i Akasias[...]
Les mer

Enighet i oppgjøret i staten

Partene i mellomoppgjøret i staten kom natt til lørdag 29. april til enighet. Det gis et generelt tillegg til alle på 0,33 % pr. 1. mai. Videre er[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer