Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

«Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier» er godkjent!

Les mer

En organisasjon i utvikling – om endringer i Presteforeningen

Les mer

Presteforeningen støtter de streikende i Akasias barnehager

Les mer

Enighet i oppgjøret i staten

Les mer