Forsiden < Organisasjon < Generalforsamling 2018 Gardermoen

Generalforsamling 2018 Gardermoen

Ill.foto fra Generalforsamlingen i Alta 2015

Informasjon og  sakspapirer

Presteforeningens generalforsamling 2018 finner sted på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 12.-14.mars.

På denne siden vil du finne informasjon om GF 2018 etter hvert som den blir klar, sammen med aktuelle saker og dokumenter. De endelige saksdokumentene vedtas av representantskapet i møte 6.-7.februar 2018 og legges deretter ut.

Delegater og påmelding

Hvem som er delegater til GF følger av PFs lover § 12 Generalforsamling: én representant fra hvert godkjent prosti-/faglag, tre representanter fra hvert lønns- og forhandlingsutvalg/stiftsstyre, to representanter for foreningens pensjonister, to studentrepresentanter fra hvert studentlag, og sentralstyrets medlemmer.

De som er registrert som leder/fungerende leder i prosti-/faglagene skal melde på delegaten fra sitt lag via SurveyMonkey. Lenke til påmeldingen sendes ut i løpet av fredag 3. november. Prosti-/faglaget velger selv sin representant.

For utvalg som har mer enn én representant vil vi at leder sender samlet påmelding (de det gjelder vil motta egen epost om dette).

Når du melder på delegaten gjelder dette også som hotellbestilling, og delegaten vil motta informasjon om reisebestilling.

Påmeldingsfristen er 18. desember. Ta kontakt på pf@prest.no hvis det ikke er avklart hvem som skal være deres delegat innen fristen.